9 May.2015

m.vechai.info : Đọc Truyện The Breaker New Waves - The Breaker 2 [END] - Update chap Chap Grand Epilouge - Extra online trên điện thoại

Tags: , , , , , , , ,


The Breaker New Waves
The-Breaker-New-Waves
Thông tin chung:
Tên Truyện :The Breaker 2 - The Breaker New Waves
Kịch bản : JEON Geuk-jin
Họa sĩ : PARK jin-Hwan
Thể Loại :Action ,comedy , seinen, school life, martial arts, mature..
Nguồn : BlogTruyen.Com

Tóm tắt:

Sau khi bị sư phụ của mình - Goomoonryong phá hủy huyệt Đan Điền, Yi Shioon đã rời bỏ Murim để trở về với cuộc sống đời thường mà cậu tin rằng sư phụ của cậu rất mong muốn cậu trở về nơi đó. Nhưng với một chàng trai nắm trong tay huy hiệu Phượng Hoàng của gia tộc Sunwoo và sự thông tuệ tuyệt kỹ Haven Black & Earth, thế giới Murim rồi sẽ tìm đến cậu....

READ ONLINE

The Breaker New Wave Chap Grand Epilouge - TV


The Breaker New Wave special 2 - TV
The Breaker New Wave special 1 - TVThe Breaker New Wave chap 200.5 - TV
The Breaker New Wave chap 200 - TV
The Breaker New Wave chap 199 - TV
The Breaker New Wave chap 198 - TV
The Breaker New Wave chap 197 - TV
The Breaker New Wave chap 196 - TV
The Breaker New Wave chap 195 - TV
The Breaker New Wave chap 194 - - TV
The Breaker New Wave chap 193 - TV
The Breaker New Wave chap 192 - TV
The Breaker New Wave chap 191 - TV
The Breaker New Wave chap 190 - TV
The Breaker New Wave chap 189 - TV - Link nhanh
The Breaker New Wave chap 188 - TV - Link nhanh
The Breaker New Wave chap 187 - TV - Link nhanh
The Breaker New Wave chap 186 - TV
The Breaker New Wave chap 185 - TV
The Breaker New Wave chap 184 - TV
The Breaker New Wave chap 183 - TV
The Breaker New Wave chap 182 - TV
The Breaker New Wave chap 181 - TV
The Breaker New Wave chap 180 - TV
The Breaker New Wave chap 179 - TV
The Breaker New Wave chap 178 - TV
The Breaker New Wave chap 177 - TV
The Breaker New Wave chap 176 - TV
The Breaker New Wave chap 175 - TV
The Breaker New Wave chap 174 - TV
The Breaker New Wave chap 173 - TV
The Breaker New Wave chap 172 - TV
The Breaker New Wave chap 171 - TV
The Breaker New Wave chap 170.5 - TV
The Breaker New Wave chap 170 - TV
The Breaker New Wave chap 169 - TV
The Breaker New Wave chap 168 - TV
The Breaker New Wave chap 167 - TV
The Breaker New Wave chap 166 - TV
The Breaker New Wave chap 165 - TV
The Breaker New Wave chap 164 - TV
The Breaker New Wave chap 163 - TV
The Breaker New Wave chap 162 - TV
The Breaker New Wave chap 161 - TV
The Breaker New Wave chap 160 - TV
The Breaker New Wave chap 159 - TV
The Breaker New Wave chap 158 - TV
The Breaker New Wave chap 157 - TV
The Breaker New Wave chap 156 - TV
The Breaker New Wave chap 155 - TV
The Breaker New Wave chap 154 - TV
The Breaker New Wave chap 153 - TV
The Breaker New Wave chap 152 - TV
The Breaker New Wave chap 151 - TV
The Breaker New Wave chap 150 - TV
The Breaker New Wave chap 149 - TV
The Breaker New Wave chap 148 - TV
The Breaker New Wave chap 147 - TV
The Breaker New Wave chap 146 - TV
The Breaker New Wave chap 145 - TV
The Breaker New Wave chap 144 - TV
The Breaker New Wave chap 143 - TV
The Breaker New Wave chap 142 - TV
The Breaker New Wave chap 141 - TV
The Breaker New Wave chap 140 - TV
The Breaker New Wave chap 139 - TV
The Breaker New Wave chap 138 - TV
The Breaker New Wave chap 137 - TV
The Breaker New Wave chap 136 - TV
The Breaker New Wave chap 135 - TV
The Breaker New Wave chap 134 - TV
The Breaker New Wave chap 133 - TV
The Breaker New Wave chap 132 - TV
The Breaker New Wave chap 131 - TV
The Breaker New Wave chap 130 - TV
The Breaker New Wave chap 129 - TV
The Breaker New Wave chap 128 - TV
The Breaker New Wave chap 127 - TV
The Breaker New Wave chap 126 - TV
The Breaker New Wave chap 125 - TV
The Breaker New Wave chap 124 - TV
The Breaker New Wave chap 123 - TV
The Breaker New Wave chap 122 - TV
The Breaker New Wave chap 121 - TV
The Breaker New Wave chap 120 - TV
The Breaker New Wave chap 119 - TV
The Breaker New Wave chap 118 - TV
The Breaker New Wave chap 117 - TV
The Breaker New Wave chap 116 - TV
The Breaker New Wave chap 115 - TV
The Breaker New Wave chap 114 - TV
The Breaker New Wave chap 113 - TV
The Breaker New Wave chap 112 - TV
The Breaker New Wave chap 111 - TV
The Breaker New Wave chap 110 - TV
The Breaker New Wave chap 109 - TV
The Breaker New Wave chap 108 - TV
The Breaker New Wave chap 107 - TV
The Breaker New Wave chap 106 - TV
The Breaker New Wave chap 105 - TV
The Breaker New Wave chap 104 - TV
The Breaker New Wave chap 103 - TV
The Breaker New Wave chap 102 - TV
The Breaker New Wave chap 101 - TV
The Breaker New Wave chap 100 - TV
The Breaker New Wave chap 99 - TV
The Breaker New Wave chap 98 - TV
The Breaker New Wave chap 97 - TV
The Breaker New Wave chap 96 - TV
The Breaker New Wave chap 95 - TV
The Breaker New Wave chap 94 - TV
The Breaker New Wave chap 93 - TV
The Breaker New Wave chap 92 - TV
The Breaker New Wave chap 91 - TV
The Breaker New Wave chap 90 - TV
The Breaker New Wave chap 89 - TV
The Breaker New Wave chap 88 - TV
The Breaker New Wave chap 87 - TV
The Breaker New Wave chap 86 - TV
The Breaker New Wave chap 85 - TV
The Breaker New Wave chap 84 - TV
The Breaker New Wave chap 83 - TV
The Breaker New Wave chap 82 - TV
The Breaker New Wave chap 81 - TV
The Breaker New Wave chap 80 - TV
The Breaker New Wave chap 79 - TV
The Breaker New Wave chap 78 - TV
The Breaker New Wave chap 77 - TV
The Breaker New Wave chap 76 - TV
The Breaker New Wave chap 75 - TV
The Breaker New Wave chap 74 - TV
The Breaker New Wave chap 73 - TV
The Breaker New Wave chap 72 - TV
The Breaker New Wave chap 71 - TV
The Breaker New Wave chap 70 - TV
The Breaker New Wave chap 69 - TV
The Breaker New Wave chap 68 - TV
The Breaker New Wave chap 67 - TV
The Breaker New Wave chap 66 - TV
The Breaker New Wave chap 65 - TV
The Breaker New Wave chap 64 - TV
The Breaker New Wave chap 63 - TV
the breaker 2 ngoại truyện 2 - TV
the breaker 2 ngoại truyện 1 - TV
The Breaker New Wave chap 62 - TV
The Breaker New Wave chap 61 - TV
The Breaker New Wave chap 60 - TV
The Breaker New Wave chap 59 - TV
The Breaker New Wave chap 58 - TV
The Breaker New Wave chap 57 - TV
The Breaker New Wave chap 56 - TV
The Breaker New Wave chap 55 - TV
The Breaker New Wave chap 54 - TV
The Breaker New Wave chap 53 - TV
The Breaker New Wave chap 52 - TV
The Breaker New Wave chap 51 - TV
The Breaker New Wave chap 50 - TV
The Breaker New Wave chap 49 - TV
The Breaker New Wave chap 48.5 - TV
The Breaker New Wave chap 48 - TV
The Breaker New Wave chap 47 - TV
The Breaker New Wave chap 46 - TV
The Breaker New Wave chap 45 - TV
The Breaker New Wave chap 44 - TV
The Breaker New Wave chap 43 - TV
The Breaker New Wave chap 42 - TV
The Breaker New Wave chap 41 - TV
The Breaker New Wave chap 40 - TV
The Breaker New Wave chap 39 - TV
The Breaker New Wave chap 38 - TV
The Breaker New Wave chap 37 - TV
The Breaker New Wave chap 36 - TV
The Breaker New Wave chap 35 - TV
The Breaker New Wave chap 34 - TV
The Breaker New Wave chap 33 - TV
The Breaker New Wave chap 32 - TV
The Breaker New Wave chap 31 - TV
The Breaker New Wave chap 30 - TV
The Breaker New Wave chap 29 - TV
The Breaker New Wave chap 28 - TV
The Breaker New Wave chap 27 - TV
The Breaker New Wave chap 26 - TV
The Breaker New Wave chap 25 - TV
The Breaker New Wave chap 24 - TV
The Breaker New Wave chap 23 - TV
The Breaker New Wave chap 22 - TV
The Breaker New Wave chap 21 - TV
The Breaker New Wave chap 20 - TV
The Breaker New Wave chap 19 - TV
The Breaker New Wave chap 18 - TV
The Breaker New Wave chap 17 - TV
The Breaker New Wave chap 16 - TV
The Breaker New Wave chap 15 - TV
The Breaker New Wave chap 14 - TV
The Breaker New Wave chap 13 - TV
The Breaker New Wave chap 12 - TV
The Breaker New Wave chap 11 - TV
The Breaker New Wave chap 10 - TV
The Breaker New Wave chap 9 - TV
The Breaker New Wave chap 8 - TV
The Breaker New Wave chap 7 - TV
The Breaker New Wave chap 6 - TV
The Breaker New Wave chap 5 - TV
The Breaker New Wave chap 4 - TV
The Breaker New Wave chap 3 - TV
The Breaker New Wave chap 2 - TV
The Breaker New Wave chap 1 - TV

The Breaker Phần 1 : http://vechai.info/the-breaker/Sửa lần cuối Sửa vào2015/05/09 23:23
Phân trang 1/15 Trang đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối